Contact us

  • Pearl Moer International Building, Beiqing Rd 1, Changping District, BeijingRoom 909, Unit 1, Building #3(R&D Beijing) South road of Guannan Huanguan, Hualong Distract, Shenzhen Room 911, Shangmei Chuangke Building(Production in Shenzhen)
  • Telephone:(+86)010-57147023 Mobile:(+86)133 3100 1415(Wechat)
    QQ:3033642663
    Skype:caijianlong@topotek.com